BOA 2009

 

1. Oktober åpner Galleri BOA utstilling med Astrid Slettevold!
 
BEMALTE MØNSTRE
1 – 18. oktober
 
Astrid Slettevolds malerier tar utgangspunkt i et fastlagt mønster, som
går igjen i alle bildene hun viser hos Galleri BOA. Samtidig fremstår de
gjennom ulike fargekombinasjoner som svært forskjellige. Fargevalgene
skaper assosiasjoner som kan trekke tankene mot ulike kulturer, eller mer
abstrakte og personlige følelser. Noen av bildene vil kunne vekke tanker
om det trygge og kjente. De kan minne oss om en pute som bestemor hadde i
sofaen eller sengeteppet på hytta, og referansene vil være personlige og
knyttet til våre individuelle historier. Andre bilder er malt i farger som
fører tankene mot fjerne steder og fremmede kulturer. De kan minne om en
reise man en gang var på, vekke den gamle drømmen å se pyramidene, eller
dra til verdens ende. Maleriene har titler som Mine norske aner og Persisk
pasjon og slik understrekes hvordan fargene kan trekke tankene mot både
det hjemlige og det orientalske selv om mønsteret er identisk.
 
Fargevalgene springer ut av Astrid Slettevolds interesse for vegetasjon,
og assosiasjoner til lukt og smak av ulike landskap. De litt tunge norske
fargene er et produkt av vårt lands ressurser (plantefarger og jernoksyder
fra jorda mm) mens andre steder kan ha et annerledes klima med annen
vegetasjon som gir seg utslag i atter andre farger. Ideen om at fargene
som hentes ut av naturressursene danner mentale forestillinger om lynne og
humør hos ulike kulturer er et spennende perspektiv. Kanskje har vi også
med et selvoppfyllende profeti å gjøre, hvor fargene vi bruker i hverdagen
fyller oss med energi på forskjellige måter og påvirker vår kollektive
identitet.
 
Bemalte mønstre er en serie med malerier hvor kunstneren har ønsket å
fjerne sitt eget fokus på form, for slik å kunne konsentrere seg mer om
fargene. Etter å ha lagt opp et forholdsvis rigid system for seg selv som
underlag, brytes prosessen opp gjennom eksperimenteringen med farger og
nyanser, og paradoksalt nok trer formen fram som helt sentral i kraft av
repetisjonen. Selv om organiseringen av flatene gjøres i arbeidsoppstarten
er det fargevalget som gir ideen om arbeidets innhold og karaktertrekk,
men det repeterende mønsteret skaper et fokus på formen som det er umulig
å komme utenom. Gjennom de forskjellige assosiasjonene som fargene vekker
står formen fram som universell, og man ser både likhetene og ulikhetene
som preger vår visuelle verden, med sin historie og sine geografisk
betingede muligheter,
Spørsmål og henvendelser kan rettes til gallerikonsulent
 
Hans E. Thorsen

https://www.facebook.com/photo/?fbid=8265748823450174&set=a.584954408196359