Kunstnerisk ståsted

Å uttrykke seg gjennom farge og visuelle virkemidler gir meg et mer meningsfullt liv. Jeg vet ikke alltid hva jeg søker men, prosessen mot noe «optimalt» virker som en rettesnor til å kjenne meg bedre. Det kan være vanskelig å vite hvordan arbeidsprosessen bygger seg opp – og hvorfor. Ofte prøver jeg ut ulike uttrykk som jeg forkaster hvis ikke en umiddelbar kontakt eller kommunikasjon oppstår.

Inspirasjon finner jeg mange steder, men jeg er alltid fascinert av musikk, litteratur og filmer som har et uforutsigbart handlingsløp. Jeg jobber mye med å få fram egenartete og fortettete fargekombinasjoner og dette arbeidet kan være en langsommelig justeringsprosess. Eldre kolorister som f.eks. Gauguin og Nesterov gir meg alltid gode impulser, men jeg finner også en del samtidskunst stimulerende. Et statement for meg er å skape et maleri som kan forårsake en undring og uttrykket kan gjerne være «saktegående» og hemmelighetsfullt.

Tilnærmingen til arbeidet er avhengig av hvilket format jeg jobber i. Mønsterarbeidene er forholdsvis store og her legger jeg først opp et underliggende grid/rapport. Noen ganger overmaler jeg billedflaten slik at det bare er små spor igjen – andre ganger settes fokuset på det komponerte mønsteret, – men avvik er alltid spennende! Materialet er her lerret som jeg tilslutt spenner opp på blindramme.

De flerfargete linosnittene planlegges nøye før oppstart. Her er utfordringen å få form og farger til å fungere sammen. Oftest består uttrykket av 3 eller 4 plater. Disse arbeidene er narrativer med et tydelig figurativt billedspråk.

I de mindre maleriene på papir er prosessen annerledes – her jobber jeg helt intuitivt under hele prosessen, og tanker og ideer som kommer opp der og da.

Mange synes det er forvirrende å jobbe med ulike uttrykk, men for meg er det bra da jeg alltid føler meg fornyet og stimulert når jeg vender tilbake til en spesifikk uttrykksform etter en tids opphold.