mønstermaleri

Interessen for mønsterbildene skyldes i hovedsak fascinasjonen av det repetive. Her gjentas samme mønster/oppbygning, men med avvik som kan gi noe uventet. Arbeidet på billedflaten starter ved å legge et fastlagt rapport., – så – mer eller mindre tilfeldig – fargelegges rapporten, og ulike mønster oppstår. Fargeklangen og uttrykket som dannes gir inspirasjon til hvordan arbeidet videre skal utvikle seg. Noen ganger lar jeg billedflaten fungere som et mønster – andre ganger legger jeg former ovenpå slik at mønsteret kun fungerer som et underliggende grid. Dette fastlagte underliggende er med på å gi arbeidet rytme/puls. Noen elementer kan skifte farge eller transformeres utover billedflaten, men det underliggende mønsteret binder det hele sammen.

Jeg liker at at billedflaten skal være enkel å lese slik at arbeidet lett kan «falle inn» i betrakterens persepsjon.

Glemselens dal 145 x 145 cm

organiske mønster

I disse arbeidene brukes det en grunnform som har myke og krummete linjer .

BEMALTE MØNSTRE 1 – 18. oktober Astrid Slettevolds malerier tar utgangspunkt i et fastlagt mønster, som går igjen i alle bildene hun viser hos Galleri BOA. Samtidig fremstår de gjennom ulike fargekombinasjoner som svært forskjellige. Fargevalgene skaper assosiasjoner som kan trekke tankene mot ulike kulturer, eller mer abstrakte og personlige følelser. Noen av bildene vil kunne vekke tanker om det trygge og kjente. De kan minne oss om en pute som bestemor hadde i sofaen eller sengeteppet på hytta, og referansene vil være personlige og knyttet til våre individuelle historier. Andre bilder er malt i farger som fører tankene mot fjerne steder og fremmede kulturer. De kan minne om en reise man en gang var på, vekke den gamle drømmen å se pyramidene, eller dra til verdens ende. Maleriene har titler som Mine norske aner og Persisk pasjon og slik understrekes hvordan fargene kan trekke tankene mot både det hjemlige og det orientalske selv om mønsteret er identisk. Fargevalgene springer ut av Astrid Slettevolds interesse for vegetasjon, og assosiasjoner til lukt og smak av ulike landskap. De litt tunge norske fargene er et produkt av vårt lands ressurser (plantefarger og jernoksyder fra jorda mm) mens andre steder kan ha et annerledes klima med annen vegetasjon som gir seg utslag i atter andre farger. Ideen om at fargene som hentes ut av naturressursene danner mentale forestillinger om lynne og humør hos ulike kulturer er et spennende perspektiv. Kanskje har vi også med et selvoppfyllende profeti å gjøre, hvor fargene vi bruker i hverdagen fyller oss med energi på forskjellige måter og påvirker vår kollektive identitet. Bemalte mønstre er en serie med malerier hvor kunstneren har ønsket å fjerne sitt eget fokus på form, for slik å kunne konsentrere seg mer om fargene. Etter å ha lagt opp et forholdsvis rigid system for seg selv som underlag, brytes prosessen opp gjennom eksperimenteringen med farger og nyanser, og paradoksalt nok trer formen fram som helt sentral i kraft av repetisjonen. Selv om organiseringen av flatene gjøres i arbeidsoppstarten er det fargevalget som gir ideen om arbeidets innhold og karaktertrekk, men det repeterende mønsteret skaper et fokus på formen som det er umulig å komme utenom. Gjennom de forskjellige assosiasjonene som fargene vekker står formen fram som universell, og man ser både likhetene og ulikhetene som preger vår visuelle verden, med sin historie og sine geografisk betingede muligheter.
Hans E. Thorsen

geometriske mønster

Her er det oftest bare rette linjer. Noen mønster er laget ved å opptegne linjer på duken, eller med transperanter. Oftest brukes maskeringstape. 

I heksagonmalerier mine bruker jeg den geometriske sekskantformen som utgangspunkt. Det er en geometrisk form, men finnes også i molekyloppbygning. Heksagonformen gir et stabilt og sterkt molekyl. Formen men kan gi mange visuelle uttrykk da fragmenter speiles og bygges ut, nærmest i det uendelige. Kaleidoskopet er bygd på heksagoner og det finnes mange eksempler på at formen i den i den synlige naturen. F.eks  bikuber og snøkrystaller.

Jeg ønsker at disse arbeidene skal gi assosiasjoner både til geometri og natur gjennom både det stramme matematiske og det organiske.