Arbeider som er små, oftest 12,3 x 18 cm eller 15 x 19 cm.
Ofte er arbeidene montert på MDF-plate (ca 1cm tykk). De fleste av disse dublerte arbeidene er rammet inn flytende med en sort smal treramme. Noen arbeider er ikke montert, mens andre er montert med glass, passepartpout og ramme 24 x 30 cm.